Odborná publikační činnost - jedna z našich mnoha aktivit

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého

          Novinka

      

                        

Česká ročenka mezinárodního práva  

   

Studie z mezinárodního práva

         Novinka
  
      

Další zajímavé publikace z oblasti mezinárodního práva

          

 

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého  (On-line)

ČSMP-CSIL je vydavatelem anglicky psané ročenky mezinárodního práva, která vychází také On-line pod názvem Czech Yearbook of Public & Private International Law.  

 

Kontakt

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Předseda společnosti President of the CSIL Česká společnost pro mezinárodní právo
Czech Society of International Law
Národní 117/18
Praha 1
PSČ 116 00
Czech Republic
IČ: 60437308
e-mail: csmp@seznam.cz

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s.,
Ćíslo účtu: 1937706349/0800